Zoals gebruikelijk hebben we bij de Zomernota een tussenstand opgemaakt. Wat is van het bezuinigingsprogramma 2018 concreet ingevuld en wat kunnen we bij uw Raad gereed melden? Onder een ‘gereed’ verstaan we dat een bezuinigingsopgave volledig is afgewikkeld, zowel door het nemen van inhoudelijke maatregelen, als door het op een juiste manier verwerken in de administratie, inclusief – waar dat nodig is – het aframen van loonsom en van formatie.

 

Het programma omvat nog een aantal opgaven, voor een totaal bedrag van structureel ruim € 5,3 miljoen.  Hiervan moet € 3,4 miljoen alleen nog administratief verwerkt worden. De daadwerkelijke bezuinigingsopgave vanaf 2018 bedraagt dus € 1,9 miljoen. In het coalitieakkoord 2018 is de verwachte extra opbrengst van € 0,5 miljoen op reclame afgeboekt. Daarnaast is de bezuiniging op verminderen huur huisvesting JGZ van € 89.000 geschrapt. We verwachten het resterende deel aan bezuinigingen van €1,3 miljoen structureel in te vullen en met een begrotingswijziging af te doen in 2018. Daarmee voldoen we aan het uitgangspunt om het bezuinigingsprogramma volledig uit te voeren.

 

De opgaven maken deel uit van een totaal volume aan bezuinigingen van ruim € 77 miljoen, welke zijn voortgekomen uit het coalitieakkoord 2010-2014 en het coalitieakkoord 2014-2018 We zetten dit kort in schema.

 

Stand bezuinigingen Zomernota 2018

Samenvattend overzicht bezuinigingen

Bedragen * € 1.000

2018

2019

2020

2021

Totaal van alle opgaven,

77.277

77.277

77.277

77.277

Gereed voor 1 januari 2018

71.975

71.975

71.975

71.975

Opgave per 1 januari 2018

5.302

5.302

5.302

5.302

Nog administratief te verwerken in 2018

3.403

3.403

3.403

3.403

Extra opbrengsten reclamebeleid - afgeboekt in coalitieakkoord 2018

500

500

500

500

Verminderen huur voor Huisvesting JGZ- afgeboekt in coalitieakkoord 2018

89

89

89

89

Openstaande opgave

 1.310

1.310

1.310

1.310

 

Een gedetailleerd overzicht van alle nog niet gereed zijnde bezuinigingen hebben we opgenomen in de hierna volgende tabel. U vindt daar een opsomming van alle besluiten (bezuinigingsopdrachten).

 

Overzicht bezuinigingen gereed maar nog niet administratief verwerkt (begrotingswijziging)

Bedragen * € 1.000

Programma

 

2018

2019

2020

2021

Bezuin organisatie - BJC

Organisatie

 

101

101

101

101

Bezuin organisatie - Communicatie

Organisatie

 

294

294

294

294

Bezuin organisatie - Facilitaire zaken

Organisatie

 

469

469

469

469

Bezuin organisatie - I & A

Organisatie

 

947

947

947

947

Bezuin organisatie - Personeel en Organisatie

Organisatie

 

512

512

512

512

Bezuin organisatie - Reductie leidinggevenden PIOFZ

Organisatie

 

280

280

280

280

PN 2014 - stelpost Progr Facilitaire diensten - VSA

Sport en Accommodaties

 

800

800

800

800

Totaal administratief niet verwerkt

 

 

3.403

3.403

3.403

3.403

 

Overzicht bezuinigingen nog niet gereed

Bedragen * € 1.000

Programma

 

2018

2019

2020

2021

Bezuin organisatie - Facilitaire zaken

Organisatie

 

400

400

400

400

Verminderen formatie bedrijvenloket

Economie en Werk

 

25

25

25

25

Versoberen budget Tegengaan Niet-gebruik

Inkomen en Armoedebestrijding

 

50

50

50

50

strategische opgave organisatie

Organisatie

 

835

835

835

835

Totaal niet gereed

 

 

1.310

1.310

1.310

1.310