Omschrijving

Programma

Lasten/Baten

2018

2019

2020

2021

2022

Bedrijventerreinen

Economie en Werk

Baten

-5.732

-5.732

-5.732

-5.732

-5.732

 

 

Lasten

5.732

5.732

5.732

5.732

5.732

TW Bedrijventerreinen

 

 

0

0

0

0

0

Subsidie SLIM op weg Nijmegen

Mobiliteit

Baten

840.000

140.000

0

0

0

 

 

Lasten

-840.000

-140.000

0

0

0

TW Subsidie SLIM op weg Nijmegen

 

 

0

0

0

0

0

Leaserijders op de fiets

Mobiliteit

Baten

236.000

0

0

0

0

 

 

Lasten

-236.000

0

0

0

0

TW Leaserijders op de fiets

 

 

0

0

0

0

0

Slim uit de Spits Waalbrug

Mobiliteit

Baten

1.150.000

1.150.000

0

0

0

 

 

Lasten

-1.150.000

-1.150.000

0

0

0

TW Slim uit de Spits Waalbrug

 

 

0

0

0

0

0

OV Visie Stadsnetten

Mobiliteit

Baten

50.000

0

0

0

0

 

 

Lasten

-50.000

0

0

0

0

TW OV Visie Stadsnetten

 

 

0

0

0

0

0

Verkeersmanagementcentrale derden

Mobiliteit

Baten

120.000

0

0

0

0

 

 

Lasten

-120.000

0

0

0

0

TW Verkeersmanagementcentrale derden

 

 

0

0

0

0

0

Rijksbijdrage Regionale Meld- en Coördinatiefunctie

Onderwijs

Baten

26.232

26.232

26.232

26.232

26.232

 

 

Lasten

-26.232

-26.232

-26.232

-26.232

-26.232

TW Rijksbijdrage RMC

 

 

0

0

0

0

0

Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid

Onderwijs

Baten

-39.642

-39.642

-39.642

-39.642

-39.642

 

 

Lasten

39.642

39.642

39.642

39.642

39.642

TW Rijksbijdrage OAB

 

 

0

0

0

0

0

Rijksbijdrage Volwasseneducatie

Onderwijs

Baten

-29.942

-29.942

-29.942

-29.942

-29.942

 

 

Lasten

29.942

29.942

29.942

29.942

29.942

TW Rijksbijdrage VE

 

 

0

0

0

0

0

Uitbreiding areaal 2018

Bestuur en Middelen

Lasten

720.000

720.000

720.000

720.000

720.000

 

Openbare ruimte

Lasten

-720.000

-720.000

-720.000

-720.000

-720.000

TW Uitbreiding areaal 2018

 

 

0

0

0

0

0

Afschaffen vermissingsleges rijbewijzen

Dienstverlening & burgerzaken

Baten

-27.376

-27.376

-27.376

-27.376

-27.376

 

 

Lasten

27.376

27.376

27.376

27.376

27.376

TW Afschaffen vermissingsleges rijbewijzen.

 

0

0

0

0

0

Bijdrage Experiment Centraal stemmen

Dienstverlening & burgerzaken

Baten

10.000

0

0

0

0

 

 

Lasten

-10.000

0

0

0

0

TW Bijdrage Experiment Centraal stemmen

 

 

0

0

0

0

0

Verlaging leges RAN 

Cultuur,  cultuurhistorie en Citymarketing

Baten

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

-2.000

 

 

Lasten

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

TW Verlaging leges RAN 

 

 

0

0

0

0

0

Aframen WSW-raad

Economie en Werk

Baten

-10.018

-10.018

-10.018

-10.018

-10.018

 

 

Lasten

10.018

10.018

10.018

10.018

10.018

TW Aframen WSW-raad

 

 

0

0

0

0

0

Rijksbijdrage Medische Heroïne Behandeling

Zorg en Welzijn

Baten

86.873

0

0

0

0

 

 

Lasten

-86.873

0

0

0

0

TW Rijksbijdrage MHB

 

 

0

0

0

0

0

Verdeling subsidiebudget

Onderwijs

Lasten

18.407

-43.741

-43.741

-43.741

-43.741

 

Zorg en Welzijn

Lasten

-18.407

43.741

43.741

43.741

43.741

TW Verdeling subsidiebudget

 

 

0

0

0

0

0

Regionale bijdrage Schoolmaatschappelijk werk

Zorg en Welzijn

Baten

2.001

2.001

2.001

2.001

2.001

 

 

Lasten

-2.001

-2.001

-2.001

-2.001

-2.001

TW Regionale bijdrage SMW

 

 

0

0

0

0

0

Subsidie 2018 Gecertificeerde instellingen (jeugd)

Zorg en Welzijn

Baten

2.164.871

0

0

0

0

 

 

Lasten

-2.164.871

0

0

0

0

TW Subsidie 2018 Gecertificeerde instellingen (Jeugd)

 

 

0

0

0

0

0

Regionale lasten en bijdragen, product Jeugd

Zorg en Welzijn

Baten

6.774

6.774

6.774

6.774

6.774

 

 

Lasten

-6.774

-6.774

-6.774

-6.774

-6.774

TW Regionale lasten en bijdragen, product Jeugd

 

 

0

0

0

0

0

Aframing. Index nieuwe WMO SB18-21

Bestuur en Middelen

Lasten

-2.765.460

-2.764.588

-2.780.272

-2.785.094

-2.785.094

 

Zorg en Welzijn

Lasten

2.765.460

2.764.588

2.780.272

2.785.094

2.785.094

TW Aframing Index nieuwe WMO SB18-21

 

 

0

0

0

0

0

Aframing Index oude WMO SB18-21

Bestuur en Middelen

Lasten

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

-250.000

 

Zorg en Welzijn

Lasten

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

TW Aframing Index oude WMO SB18-21

 

 

0

0

0

0

0

OMBD RUPS

Zorg en Welzijn

Baten

11.013

0

0

0

0

 

 

Lasten

-11.013

0

0

0

0

TW OMBD RUPS

 

 

0

0

0

0

0

Maatregel BUIG: OMBD wordt bijdrage reserve

Inkomen & Armoedebestrijding

Baten

0

24.127

0

0

0

 

 

Lasten

0

-24.127

0

0

0

 

Onderwijs

Baten

-210.000

-115.000

0

0

0

 

 

 

210.000

115.000

0

0

0

 

 

Lasten

-210.000

-115.000

0

0

0

 

 

 

210.000

115.000

0

0

0

TW Maatregel BUIG

 

 

0

0

0

0

0

 

 

In deze technische wijzigingen hebben we vanwege administratief-technische redenen ook onderstaande begrotingsaanpassing meegenomen die is vastgesteld door ons college.

 

Omschrijving

Programma

Lasten/Baten

2018

2019

2020

2021

2022

Mutatie interne doorbelastingen producten

Zorg en Welzijn

Lasten

-28.189

0

0

0

0

 

 

 

795.912

665.912

665.912

665.912

665.912

 

 

 

-1.633.129

0

0

0

0

 

 

 

28.189

0

0

0

0

 

 

 

-795.912

-665.912

-665.912

-665.912

-665.912

 

 

 

1.633.129

0

0

0

0

TW Mutatie interne doorbelastingen producten

 

 

0

0

0

0

0

Dekking bijdrage aan GGD

Zorg en Welzijn

Lasten

34.842

0

0

0

0

 

 

 

-34.842

-34.842

-34.842

-34.842

-34.842

TW Dekking bijdrage aan GGD

 

0

0

0

0

0