In het financieel beeld laten we zien hoe onze financiële positie zich ontwikkelt. In het deel 'Financiële programmabegroting' geven we inzicht in de ontwikkeling van de algemene middelen. En we geven informatie over de voortgang van de programmabegroting. In het deel 'Voortgang huidige investeringen' gaan we in op de voortgang van de huidige investeringsprojecten.

In het hoofdstuk daarna gaan we in op claims die effect hebben op de saldireserve.

 

Naast de concrete meldingen zijn er onzekerheden waarvan we nu nog geen exacte inschatting kunnen maken, maar waarvan wij vinden dat uw Raad daar wel wetenschap van moet hebben. Deze meldingen zijn opgenomen in het deel 'Winstwaarschuwing lopend jaar'.

 

In 'Grondslagen en Uitgangspunten' zijn de uitgangspunten opgenomen die nodig zijn om tot een begroting 2019 te komen.