De meldingen in deze Zomernota leiden tot een nadeel van € 3,3 miljoen. Twee belangrijke veroorzakers van dit nadeel zijn de nadelige ontwikkeling van de zorgkosten (€4 miljoen) en een verwacht nadeel op BUIG van € 2 miljoen.

 

Zoals we eerder in deze Zomernota hebben aangegeven, beperken we de meldingen in deze rapportage tot begrotingsjaar 2018. We gaan eerst in op de ontwikkeling van de algemene middelen. Daarna gaan we in op de programmameldingen, waarbij we onderscheid maken tussen meldingen die bij ongewijzigd beleid structureel zijn en meldingen met een incidenteel karakter.

 

Bedragen * € 1.000

2018

Algemene Middelen

3.682

Meldingen met structurele effecten bij ongewijzigd beleid

-9.421

Meldingen met een incidenteel karakter

2.395

Totaal

-3.344